Hamntaxa Fr.o.m. 2021-01-01

Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen och Klintehamn

Beräkningsgrund

  • Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
  • Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften.
  • Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan hamn än kontrakterad, i mån av plats.
  • Kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras årsavgift delbar per månad.
  • Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
  • Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för innevarande år.

Grupp 1 - Visby hamn, Klintehamn, SliteTaxa|Grupp 1 - UppläggningsplatsTaxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121336 kr|Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3448 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121860 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer28,10 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer125 kr|Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats2849 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m329 kr/m|För varje påbörjad dm däröver tillkommer123 kr
|Tillägg för båtar med Loa >10m329 kr/m

Grupp 2 - Herrvik, Ronehamn, Vändburg, FårösundTaxa|Grupp 2 - UppläggningsplatsTaxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121254 kr|Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3281 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121734 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer19,70 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer114 kr|Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats2849 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m329 kr/m|För varje påbörjad dm däröver tillkommer114 kr
|Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd2150 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer64,30 kr
|Strandplats för båt upp t o m 1,70 m bredd622 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer66,30 kr
|Tillägg för båtar med Loa >10m329 kr/m

Grupp 3 - Övriga regionala hamnarTaxa|Grupp 3 - UppläggningsplatsTaxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121050 kr|Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3217 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121423 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer14,65 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer93 kr|Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats2849 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m329 kr/m|För varje påbörjad dm däröver tillkommer91 kr
|Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd2150 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer64,30 kr
|Strandplats för båt upp t o m 1,70 m bredd622 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer56,10 kr
|Tillägg för båtar med Loa >10m329 kr/m

Hamntaxan finns i sin helhet här:

Hamntaxa 2021 gällande Region Gotlands hamnar