Hamntaxa Fr.o.m. 2024-01-01

Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen och Klintehamn

Beräkningsgrund

  • Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
  • Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften.
  • Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan hamn än kontrakterad, i mån av plats.
  • Kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras årsavgift delbar per månad.
  • Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
  • Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för innevarande år.
  • Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen. I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.

Grupp 1 - Visby hamn, Klintehamn, Slite Taxa | Grupp 1* - Uppläggningsplats Taxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12 1 624 kr | Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3 546 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12 2 259 kr | För varje påbörjad dm däröver tillkommer 34,19 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 153 kr | Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats 3460 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m. För varje påbörjad 2,5dm. 102 kr | För varje påbörjad dm däröver tillkommer 151 kr
| Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd 2611 kr
| För varje påbörjad dm däröver tillkommer 79,90 kr

Grupp 2 - Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Fårösund Taxa | Grupp 2 - Uppläggningsplats Taxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12 1523 kr | Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3 342 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12 2106 kr | För varje påbörjad dm däröver tillkommer 24,07 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 140 kr | Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats 3460 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m För varje påbörjad 2,5dm. 102 kr | För varje påbörjad dm däröver tillkommer 140 kr
| Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd 2611 kr
| För varje påbörjad dm däröver tillkommer 79,90 kr
| Strandplats för båt upp t o m 1,70 m bredd 757 kr
| För varje påbörjad dm däröver tillkommer 82,10 kr

Grupp 3 - Övriga regionala hamnar Taxa | Grupp 3 - Uppläggningsplats Taxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12 1276 kr | Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3 266 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12 1728 kr | För varje påbörjad dm däröver tillkommer 17,90 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 114 kr | Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats 3460 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m. För varje påbörjad 2,5dm. 102 kr | För varje påbörjad dm däröver tillkommer 112 kr
| Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd 2411 kr
| För varje påbörjad dm däröver tillkommer 79,90 kr
| Strandplats för båt upp t o m 1,70 m bredd 757 kr
| För varje påbörjad dm däröver tillkommer 82,10 kr

*I Visby endast under perioden 1/1-31/3


Hamntaxan finns i sin helhet här:

Hamntaxa gällande Region Gotlands hamnar
Översikt hamnen
Region Gotland
Färjeleden 2
Visby
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se