Hamntaxa Fr.o.m. 2022-01-01

Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen och Klintehamn

Beräkningsgrund

  • Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
  • Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften.
  • Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan hamn än kontrakterad, i mån av plats.
  • Kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras årsavgift delbar per månad.
  • Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
  • Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för innevarande år.
  • Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen. I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.

Grupp 1 - Visby hamn, Klintehamn, SliteTaxa|Grupp 1* - UppläggningsplatsTaxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121374 kr|Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3461 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121913 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer28,90 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer129 kr|Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats2930 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m. För varje påbörjad 2,5dm.85 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer127 kr
|Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd2211 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer67 kr

Grupp 2 - Herrvik, Ronehamn, Vändburg, FårösundTaxa|Grupp 2 - UppläggningsplatsTaxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121290 kr|Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3289 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121783 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer20,30 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer118 kr|Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats2930 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m För varje påbörjad 2,5dm.85 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer118 kr
|Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd2211 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer67 kr
|Strandplats för båt upp t o m 1,70 m bredd640 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer69 kr

Grupp 3 - Övriga regionala hamnarTaxa|Grupp 3 - UppläggningsplatsTaxa
Kajplats t o m 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121080 kr|Uppläggningsplats t o m 1,70 m bredd med kontrakt på båtplats tiden 1/1 – 31/3224 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m. 1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/121463 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer15,10 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer94 kr|Uppläggningsplats på asfaltsplan t o m 1,70 m bredd utan kontrakt på båtplats2930 kr
Tillägg för båtar med Loa >10m. För varje påbörjad 2,5dm.85 kr|För varje påbörjad dm däröver tillkommer94 kr
|Dito på grusplan för båt upp t o m 1,70 m bredd2211 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer67 kr
|Strandplats för båt upp t o m 1,70 m bredd640 kr
|För varje påbörjad dm däröver tillkommer58 kr

*I Visby endast under perioden 1/1-31/3


Hamntaxan finns i sin helhet här:

Hamntaxa 2022 gällande Region Gotlands hamnar